وقتی اشخاص مؤمن به حضور خداوند دعا می کنند، خداوند دعای ایشان را مستجاب می کند و از سختی ها و مشکلات نجاتشان می دهد.

مزامیر باب ۳۴: ۱۷