برنامه مطالعه کتاب مقدس

تثنیه فصل 20 اشعیا فصل 56 افسسیان فصل 4

تثنیه باب ۲۰

مقررات جنگ

۱ «زمانی که به جنگ می روید و لشکر دشمن را با اسبها و ارّابه های جنگی آنها بزرگتر و نیرومندتر از خود می بینید، نترسید؛ زیرا خداوند خدایتان که شما را از سرزمین مصر بیرون آورد، همراه شما می باشد.

۲ پیش از آن که به جنگ بروید، کاهنی بیاید و به ارتش بگوید،

۳ ای مردان اسرائیلی، بشنوید! امروز شما برای جنگ به مقابل دشمن می روید. سست دل نشوید، نترسید، وحشت نکنید و شجاع باشید،

۴ زیرا خداوند خدایتان با شما می رود، با دشمن می جنگد و شما را پیروز می سازد.

۵ «آنگاه افسران به سربازان چنین بگویند: آیا کسی هست که خانه ای نو ساخته و آن را وقف نکرده باشد؟ وی به خانه خود بازگردد، در غیر این صورت اگر در جنگ کشته شود، شخص دیگری آن خانه را وقف خواهد کرد.

۶ آیا کسی هست که تاکستانی کاشته و هنوز از انگور آن برداشت نکرده باشد؟ اگر هست به خانه خود بازگردد، مبادا در جنگ بمیرد و کس دیگری میوه آن را بخورد.

۷ آیا کسی هست که نامزد کرده امّا هنوز ازدواج نکرده باشد؟ اگر هست، باید به خانه خود بازگردد، در غیر این صورت اگر در جنگ کشته شود، شخص دیگری با نامزد او ازدواج خواهد کرد.

۸ «همچنین افسران به سربازان بگویند: آیا کسی هست که شجاعتش را از دست داده باشد و بترسد؟ اگر چنین است، او باید به خانه خود بازگردد. در غیر این صورت روحیه دیگران را از بین خواهد برد.

۹ هنگامی که سخنان افسران با ارتش تمام شد، برای هر گروه، رهبری انتخاب شود.

۱۰ «هنگامی که می خواهید به شهری حمله کنید، ابتدا به مردم فرصت بدهید که تسلیم شوند.

۱۱ اگر دروازه ها را باز کردند و تسلیم شدند، آنها باید بردگان شما شوند و از آنها بیگاری بکشید.

۱۲ امّا اگر تسلیم نشدند و خواستند که بجنگند، پس شما آن شهر را محاصره کنید.

۱۳ هنگامی که خداوند خدایتان آن شهر را به شما داد، همه مردان آنجا را به قتل برسانید.

۱۴ امّا شما می توانید زنان و کودکان و گاو و گوسفند و هرچه را در شهر هست، برای خود نگه دارید. شما می توانید از هر چیز که به دشمن شما تعلّق دارد، استفاده کنید؛ زیرا خداوند آنها را به شما داده است.

۱۵ به همین ترتیب با تمام شهرهایی که از سرزمینی که در آن ساکن می شوید دور هستند، رفتار کنید.

۱۶ «امّا در شهرهای آن سرزمینی که خداوند خدایتان به شما می دهد، همه را بکشید.

۱۷ همه را از بین ببرید، حِتّیان، اموریان، کنعانیان، فرزیان، حویان و یبوسیان را همان طور که خداوند خدایتان امر فرموده است.

۱۸ در غیر این صورت ایشان کارهای زشتی را که برای پرستش خدایانشان انجام می دهند، به شما می آموزند و شما علیه خداوند خدایتان مرتکب گناه خواهید شد.

۱۹ «هنگامی که سعی می کنید شهری را تصرّف کنید، درختان میوه آن را قطع نکنید، حتّی اگر محاصره طولانی شود، میوه آنها را بخورید امّا درختان را نابود نکنید، زیرا آنها دشمنان شما نیستند.

۲۰ درختانی را که می دانید میوه بار نمی آورند، قطع کنید و از چوب آنها برای ساختن سنگر استفاده کنید.

اشعیا باب ۵۶

  قوم خدا شامل تمام ملتهاست

 ۱ خداوند به قوم خود می گوید: «از روی انصاف و عدالت رفتار کنید چون بزودی شما را نجات خواهم داد.

 ۲ من به کسانی که روز سبت را نگاه می دارند و از آن سوء استفاده نمی کنند، برکت خواهم داد. من کسانی را که مرتکب هیچ نوع شرارتی نشوند، برکت خواهم داد.»

 ۳ بیگانه ای که به قوم خدا پیوسته نباید بگوید: «خداوند اجازه نمی دهد من با قوم او عبادت کنم.» مردی که اخته شده، نباید فکر کند چون نمی تواند بچّه داشته باشد، هیچ وقت جزو قوم خدا نمی باشد.

 ۴ خداوند به چنین شخصی می گوید: «اگر تو حرمت مرا با نگاهداشتن روز سبت رعایت کنی، اگر تو آنچه را مورد رضایت من است بجا آوری، و پیمان مرا با وفاداری حفظ کنی،

 ۵ در آن صورت نام تو در معبد بزرگ من و در میان قوم من جاودانه تر خواهد بود، از اینکه پسران و دختران زیاد می داشتی. تو هیچ گاه فراموش نخواهی شد.»

 ۶ خداوند به بیگانگانی که به قوم او می پیوندند و او را دوست دارند و به او خدمت می کنند، سبت را نگاه می دارند، و پیمان او را با وفاداری حفظ می کنند، می گوید:

 ۷ «من تو را به صهیون، به کوه مقدّس خودم برمی گردانم و در نمازخانه من شاد خواهی بود، و قربانی هایی که تو بر قربانگاه من می گذرانی، خواهم پذیرفت. معبد بزرگ من به نام نمازخانه همه ملّتها خوانده خواهد شد.»

 ۸ خداوند متعال که قوم خودش، اسرائیل را از تبعید به خانه های خود آورده، وعده داده است که باز هم مردمان دیگری را خواهد آورد تا به آنها ملحق شوند.

  فساد رهبران اسرائیل

 ۹ خداوند به ملّتهای بیگانه گفته است که مثل حیوانات وحشی حمله کنند و قوم او را ببلعند.

 ۱۰ او می گوید: «تمام رهبرانی که می بایست قوم مرا برحذر می داشتند، کور هستند! آنها چیزی نمی دانند. آنها مثل سگهای نگهبانی هستند که نمی توانند پارس کنند، آنها در گوشه ای خوابیده اند و خواب می بینند. چقدر از خوابیدن لذّت می برند!

 ۱۱ آنها مثل سگهای طمعکاری هستند که هرچه به آنها بدهی کافی نیست. این رهبران بی فهم اند. هریک کاری می ‌کند که دوست دارد، و هرکس در پی منافع خودش می باشد.

 ۱۲ این مستان می گویند: شراب بیاورید تا هرچه می توانیم بنوشیم. فردا از امروز هم بهتر خواهد بود.»

 

افسسیان باب ۴

  اتحاد در بدن مسیح

 ۱ بنابراین ، من که به خاطر خداوند زندانی هستم از شما تقاضا می کنم ، زندگی شما شایستۀ مقامی باشد که به آن خوانده شده اید.

 ۲ همیشه فروتن ، ملایم و بردبار باشید.و با محبت یکدیگر را تحمل کنید.

 ۳ برای حفظ آن وحدتی که روح القدس بوجود می آورد و با رشته های صلح و صفا به هم پیوسته می شود نهایت کوشش خود را بکنید.

 ۴ همان طور که یک بدن و یک روح القدس است ، خدا نیز در وقتی که شما را خواند یک امید به شما داده است.

 ۵ و همچنین یک خداوند و یک ایمان و یک تعمید

 ۶ و یک خدا وجود دارد که پدر همه و مافوق همه بوده و در همه کار می کند و در همه ساکن است.

 ۷ اما به همۀ ما فردأ فرد بر حسب سخاوت و بخشایش مسیح عطیۀ خاصی داده شده است .

 ۸ به این جهت کلام خدا می فرماید :« وقتی او به آسمان بالا رفت اسیران را به اسارت برد و عطایائی به آدمیان بخشید.»

 ۹ آیا مقصود از بالا رفتن جز این است که اول به جهان زیرین پائین رفته بود؟

 ۱۰ پس آن کسی که پائین آمد همان است که بالا رفت . او بالاتر از تمام آسمان ها رفته است تا کلیۀ کائنات را با حضور خود پر سازد.

 ۱۱ او عطایای مختلفی به مردم بخشید یعنی : بعضی را برای رسالت ، بعضی را برای نبوت ، بعضی را برای بشارت و بعضی را برای شبانی و تعلیم برگزید.

 ۱۲ تا مقدسین را در کاری که برای او انجام می دهند مجهز سازد تا به این وسیله بدن مسیح را تقویت نمایند.

 ۱۳ تا ماهمه به آن وحدتی که در ایمان و شناسائی فرزند خداست دست یابیم و مطابق آن میزان کاملی که در مسیح یافت می شود به انسانیت کامل برسیم.

 ۱۴ در آن صورت دیگر مثل بچه نخواهیم بود که با امواج ، رانده می شوند و از باد های متغیر تعالیم بشری متلاطم می گردند و فریب حیله ها و نیرنگ های مردمی را می خوردند که می خواهند آنها را از حقیقت دور سازند ،

 ۱۵ بلکه در همان حالیکه حقیقت را با روح محبت بیان می کنیم ما باید در هر مورد در مسیح که سر است رشد کنیم.

 ۱۶ به اراده او همۀ اعضاء مختلف بدن بوسیله مفاصلی که برای آنها فراهم شده مربوط وپیوند می شوند ، پس وقتی هر یک از اعضای بدن بطور جداگانه مرتب کار کند ، تمام بدن رشد می کند و خود را در محبت بنا می نماید.

  زندگی جدید در مسیح

 ۱۷ پس بنام خداوند این را می گویم و به آن تأکید می کنم که شما دیگر نباید مانند کافران که در پیروی از خیالات بیهودۀ خود بسر می برند زندگی کنید.

 ۱۸ افکار آنها تیره شده است ، جهالتی که در میان آنها است و سخت دلی آنان ، ایشان را از حیاتی که خدا می بخشد محروم کرده است .

 ۱۹ عواطف خود را از دست داده و خود را تسلیم هوی و هوس کرده اند و برای ارضاء امیال پست خود از هیچ کاری فروگذار نمی کنند.

 ۲۰ این ها چیزهایی نیست که شما از مسیح یاد گرفتید.

 ۲۱ البته اگر واقعأ از مسیح با خبر شده اید و در اتحاد با او حقیقت را آن چنانکه در عیسی یافت میشود آموخته اید،

 ۲۲ شما باید از آن زندگی ای که در گذشته داشتید دست بکشید و آن آدمی که در پیش بودید از خود دور سازید ، زیرا او فریب شهوات خود را خورده و در راه هلاکت است.

 ۲۳ دل و ذهن شما باید کاملا نو شود

 ۲۴ و شخصیت تازه ای را که در نیکی و پاکی حقیقی و به صورت خدا آفریده شده است به خود بپوشانید.

 ۲۵ پس دیگر به هیچ وجه دروغ نگوئید ، بلکه همیشه به دیگران راست بگوئید ،زیرا همۀ ما اعضای یک دیگریم .

 ۲۶ اگر عصبانی شدید نگذارید خشمتان ، شما را به گناه بکشاند و یا تا غروب آفتاب باقی بماند.

 ۲۷ به ابلیس فرصت ندهید.

 ۲۸ دزد از دزدی دست بر دارد و به عوض آن با دست های خود ، با آبرومندی کار کند تا چیزی داشته باشد که به نیازمندان بدهد.

 ۲۹ یک کلمۀ زشت از دهانتان خارج نشود بلکه گفتار شما به موقع ، خوب و سودمند باشد تا در نتیجۀ آن به شنوندگان فیضی برسد

 ۳۰ روح القدس خدا را نرنجانید زیرا او مهر مالکیت خدا برشماست و ضامن آمدن روزی است که در آن کاملا آزاد می شوید.

 ۳۱ از این پس دیگر هیچ نوع بغض و غیظ و خشم و داد و فریاد و دشنام ونفرت را در میان خود راه ندهید.

 ۳۲ نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و چنان که خدا در شخص مسیح شما را بخشیده است شما نیز یکدیگر را ببخشید.

Go to top